Tin tức

Tác hại dùng hộp MỘT lần

02/10/2018

Tác hại dùng hộp MỘT lần

Hiện nay, vì tính tiện dụng mà rất nhiều sản phẩm dùng một lần được ra đời. Trong đó, rất nhiều sản phẩm độc hại, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tiêu dùng. Hộp xốp...

Đặng Văn Hoàng