Loading

Chỉ với 25.000 - 35.000 đ, Nhân viên của quý công ty sẽ nhận được:

  •  1 bữa trưa tuyệt vời đẩy đủ chất dinh dưỡng.
  •  1 sự đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
  •  1 thực đơn đa dạng 24 món thay đổi thường xuyên.
  •  1 dịch vụ cung cấp tận tình chu đáo.
  •  1 hình thức thanh toán vô cùng tiện ích và tiện lợi.